ADD:R-12#Baoshui Market Builc
    TEL:0086-592-6024097
    FAX:0086-592-6024097
    E-mail:fuxingstone@fuxing.com
    WEB:http://www.fuxing.com